domain name

สิ่งที่ควรรู้จด domain name

domain name คือ ชื่อเว็บไซต์ที่คุณสามารถจดได้กับตัวแทนที่เปิดให้บริการ โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการควบคู่กับผู้ประกอบการที่ให้บริการ host ซึ่งการจดโดเมนเป็นวิธีที่ทำเว็บไซต์ของท่านปรากฎหรือมีตัวตนบนระบบออนไลน์ จึงจะสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการหรือศึกษาข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ดังนั้นจึงนับได้ว่าชื่อ โดเมนเนม ควรมีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้เป็ Read more+