รถเช่า

การใช้รถเช่าในประเทศญี่ปุ่น

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจเดินทางไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน จึงทำให้ธุรกิจประเภทการท่องเที่ยวได้รับความนิยมไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งก่อสร้าง และวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองในด้านนวัฒธกรรมเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าอย่างลงตัว โดย Read more+