ชุดตรวจ hiv

เลขาธิการอย. เผยถึงประโยชน์-ข้อควรระวัง ก่อนใช้ชุดตรวจ hiv

เลขาธิการอย. เผยถึงประโยชน์-ข้อควรระวัง ก่อนใช้ชุดตรวจ hiv เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า การอนุมัติให้ชุดตรวจ hiv ด้วยตนเองสามารถจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามร้านขายยาและสถานพยาบาลนั้น จัดเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะเข้ามาช่วยยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อปี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 อย่างไรก็ตาม  นอกจากประโย Read more+

ตรวจสอบพบผู้ลักลอบขายชุดตรวจ hiv ว่อนเน็ต

ตรวจสอบพบผู้ลักลอบขายชุดตรวจ hiv ว่อนเน็ต             ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศ สธ. เรื่องชุดตรวจ hiv ด้วยตนเอง พ.ศ.2562 และประกาศ สธ. เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้งานตรวจด้วยตนเอง ต้องทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจำหน่ายกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยจะมีก Read more+