admin

เครื่องหมายการค้าและความคุ้มครอง

           เครื่องหมายการค้า อธิบายง่ายๆก็คือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และตรา ที่เอาไว้ใช้สำหรับสร้างความคุ้มครองให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจและแบรนด์ผู้เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยถูกสร้างขึ้นเป็นฉบับแรกใน พ.ศ. 2534 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการปรับเปลี่ยนความคุ้มค Read more+

pregnancy คลอดลูก

การคลอดแบบสมัยใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมคือ การคลอดลูกในน้ำ (Water birth) โดยวิธีการคลอดนั้นคุณแม่จะต้องลงไปนั่งเอนตัวในอ่างที่เตรียมน้ำไว้โดยให้หลังพิงขอบอ่างเล็กน้อย หรือตามลักษณะท่าทางที่สูติแพทย์แนะนำ ที่สำคัญคือคุณแม่สามารถคลอดโดยมีคุณพ่ออยู่เคียงข้างได้อีกด้วย ซึ่งการทำคลอดในน้ำจะต้องใช้น้ำที่มีอุณหภูมิ 35-37 องศา ประกอบกับสุขภาพในครรภ์ของคุณแ Read more+

Spa Bangkok ที่สุดของการทำสปา

ด้วยประเทศไทยของเราซึ่งมีเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครที่มีนักท่องเที่ยวพากันเดินทางมาชื่นชมวัฒนธรรม ความงาม และแหล่งธรรมชาติต่างๆ Spa Bangkok การทำสปาในประเทศไทยของเราเป็นที่สุดของการทำสปาผิว เพราะเปรียบเสมือนผิวของคุณได้รับการทำความสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการมอบอาหารผิวเพื่อเติมเต็มให้กับผิวจากภายนอกสู่ภายในผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่า สปา ซึ่งมี Read more+

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร (patent) คือ หนังสือที่รัฐเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีลักษณะตามที่ถูกกำหนดไว้ในกฏหมาย กฏกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เกี่ยวกับการประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองเมื่อนำสิ่งประดิษฐ์มายื่นขอรับความคุ้มครอง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น ทร Read more+

เทคนิคขอสินเชื่อรถยนต์ให้สำเร็จ

3 เทคนิคขอสินเชื่อรถยนต์ให้สำเร็จ ครั้งแรกสำหรับคนที่คิดจะซื้อรถยนต์ พวกเขาล้วนแล้วทำงานหนักค้นหาข้อมูลและรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์คันโปรด กระบวนการขอสินเชือรถยนต์อาจจะเป็นอีกเรื่องที่ผู้ชื้อจำเป็นต้องนำไปพิจารณาด้วย หากคุณไม่ได้จะคิดซื้อรถด้วยเงินสด ซึ่งการขอสินเชื่อรถยนต์นี้ อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคน แต่บางคนก็เป็นเหมือนฝั Read more+