AI เพิ่มโอกาสรักษามะเร็ง เพราะตรวจมะเร็งเต้านมได้แม่นยำกว่าหมอ

AI เพิ่มโอกาสรักษามะเร็ง เพราะตรวจมะเร็งเต้านมได้แม่นยำกว่าหมอ

AI เพิ่มโอกาสรักษามะเร็ง เพราะตรวจมะเร็งเต้านมได้แม่นยำกว่าหมอ

ผู้หญิงทั่วโลกจำนวนไม่น้อยต้องเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านม เนื่องจากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิง โดยในปีที่ผ่านมามีการตรวจวินิจฉัยพบว่า มีผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่า 2 ล้านราย ซึ่งการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติ เพื่อหาสัญญานเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในผู้ที่ยังไม่มีอาการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ในสหราชอาณาจักรเพียงมีการแนะนำให้ประชากรผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีทุกคน ต้องเข้ารับการตรวจเต้านม ด้วยวิธีแมมโมแกรม หรือการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ ทุก 3 ปี ซึ่งผลการวิเคราะห์มะเร็งเต้านมนั้น จะมีการดำเนินด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาสองคน หากมีความเห็นพ้องตรงกัน ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ทว่าการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญที่ทำโดยมนุษย์ จากการตรวจดูภาพแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์นั้น บางครั้งก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

Google Health พัฒนา AI ที่ตรวจหามะเร็งได้มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสรักษามะเร็ง

โดยล่าสุดทีมนักวิจัยของ Google Health ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษามะเร็ง ก็ได้พัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ขึ้นมา เพื่อใช้ตรวจหามะเร็งเต้านม จากการดูภาพสแกนฟิล์มเอ็กซ์เรย์ของผู้หญิงจำนวนหลายพันคนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยภาพที่ได้มานั้น ผ่านการตรวจสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาก่อนแล้ว แต่ต่างกันตรงที่ AI ไม่ได้นำเอาประวัติผู้ป่วยมาวินิจฉัยร่วมด้วย

ทีมวิจัยพบว่า AI นี้ ได้แสดงให้เห็นเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษามะเร็งเต้านมที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนระบุไว้ ไม่มีความถูกต้องถึง 5.7% ในสหรัฐอเมริกา ส่วนในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 1.2% ซึ่งการทำของ AI นี้ ยังช่วยให้ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยได้ถึง 9.4% ของผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาและ 2.7% ของผู้ป่วยในสหราชอาณาจักร

เตรียมพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อช่วยตรวจและรักษามะเร็งต่อไป

ผลของการวิจัยในการตรวจและรักษามะเร็งครั้งนี้ ได้มาจากการกำหนดให้ AI อ่านภาพของฟิล์มเอ็กซ์เรย์จำนวนกว่า 30,000 ภาพ จากนั้นนำผลลัพธ์ไปเปรียบเทียมกับคำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคน ซึ่งทำหน้าที่ระบุผลตรวจนั้น ๆ ว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

ทีมนักวิจัยของ Google Health ได้กล่าวว่า จะมีการพัฒนาโปรแกรมเอไอในการตรวจหามะเร็งเต้านมนี้ต่อไป ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่ตรวจพบง่าย กลาง และยาก หรืออื่น ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา

โดยคาดการณ์ว่าจะมีการนำโปรแกรม AI ในการการตรวจหามะเร็งเต้านมนี้ มาใช้ควบคู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งเป็นคนจริง ๆ ซึ่ง AI จะกลายมาเป็นปราการด้านแรกในการตรวจคัดกรอง ซึ่งจัดเป็นผู้ช่วยลำดับที่สองในการตรวจหามะเร็งเต้านม และคาดว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระการงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มากถึง 88% .