August 2019

วิธีเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 3 เดือน อย่างมีคุณภาพ

วิธีเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 3 เดือน อย่างมีคุณภาพ             จุดเด่นของพัฒนาการเด็ก 3 เดือน ที่เห็นได้เด่นชั้นเลยคือ มีความไวต่อผิวสัมผัสมากขึ้น ซึ่งการสัมผัสทางผิวหนังนั้น ถือเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในหลากหลายส่วน โดยเฉพาะการที่เด็กได้สัมผัสกับพ่อแม่โดยตรงตั่งแต่แรกเกิด ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้ทางด้านประสาทสัมผัสของเด็กเช่นกั Read more+

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดแบบคนฟินแลนด์ ประเทศที่ประชากรมีความสุขติดอันดับโลก

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดแบบคนฟินแลนด์ ประเทศที่ประชากรมีความสุขติดอันดับโลก             ฟินแลนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขติดอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งยังมีระบบการศึกษาที่ดี ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าเทอมและอุปกรณ์การเรียนหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพและทันตกรรมฟรีอีกด้วย สนับสนุนให้พ่อแม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกหลังคลองได้อย่างยาวนาน เพ Read more+