November 2018

นัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ แพทย์เผยแม่นยำถึง 97%

นัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ แพทย์เผยแม่นยำถึง 97%             “Robotic Spinal Surgery” คือ นัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยหนดทิศทางและองศา ในการฝังสกรูเข้ากับกระดูกสันหลัง โดยมีความแม่นยำมากถึง 97% อัตราเกิดการบาดเจ็บน้อย มีความแม่นยำสูง และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูตัวได้อย่างรวดเร็ว หากมีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันห Read more+