July 2018

ควรรับแสงแดดเท่าไหร่ ถึงส่งผลดีต่อสุขภาพ

ควรรับแสงแดดเท่าไหร่ ถึงส่งผลดีต่อสุขภาพ             “แสงแดด” สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายสามารถผลิตวิตามินดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ แต่ทว่า การได้รับแสงแดดในปริมาณที่มากจนเกินไป ก็อาจส่งผลเสียได้เช่นเดียวกัน หากรับแสงแดดไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ จากผลการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่ง เผยให้เห็นว่า ร่างกา Read more+