April 2018

ทำความรู้จักฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า

ทำความรู้จักฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า             ระบบฟาร์มเลี้ยงอัจฉริยะสำหรับสาหร่ายสไปรูลิน่า คือการออกแบบทางวิศวกรรที่มีความเป็นมารตฐานทั้งระบบปิดและเปิด ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลผลิตที่สูง ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาหมอกควันในเขตทางภาคเหนือตอนบนได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีระบบควบคุมการให้แสงเพื่อควบคุม Read more+