2012

คอนโดใกล้ bts อ่อนนุช สนองความต้องการคนเมืองได้อย่างมีสไตล์

ชีวิตของคนกรุงเทพฯในยุคสมัยนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน ที่มากไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นศูยน์กลางทางด้านต่างๆที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย จึงทำให้ในแต่ละปีมีผู้คนเดินทางเข้ามาทำงานที่เมืองหลวงเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอด จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การจราจรติดขัดตลอดเวลา จึงมีการสร้างคอนโดใกล้ bts อ่อนนุช ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบสนองคว Read more+