ให้ลูกน้อยกินนมผงกับนมแม่ควบคู่กันไป ดีหรือไม่?

ให้ลูกน้อยกินนมผงกับนมแม่ควบคู่กันไป ดีหรือไม่

ให้ลูกน้อยกินนมผงกับนมแม่ควบคู่กันไป ดีหรือไม่?

            สำหรับคุณแม่มือใหม่ ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ครั้งแรก มักเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นผสมกับความวิตกกังวล ว่าสามารถเลี้ยงดูลูกน้อยได้ดีมากแค่ไหน เมื่อคลอดออกมาลืมตาดูโลก ที่สำคัญเลยเลยคือการให้นมลูก ซึ่งคุณแม่บางคนไม่ได้มีเวลาดูแลลูกน้อยมากนัก จึงต้องสรรหาวิธีที่ทำให้ลูกน้อยเติบโตต่อไปได้ ภายใต้เวลาที่จำกัด

คุณแม่หลายคน จึงเลือกเลี้ยงลูกน้อมด้วยนมผงสลับกับนมแม่ เพื่อช่วยให้ลูกน้อยวัยทารกได้นำสารอาหารที่ได้รับ ไปใช้ในกระบวนการเติบโตของร่างกาย ทั้งนี้ คุณแม่บางคนอาจไม่ทราบมาก่อนว่า ในน้ำนมแม่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่แตกต่างจากนมวัวอยู่มาก ซึ่งนมที่ผ่านกระบวนการทำเป็นผง ที่ถูกผลิตขึ้นทดแทนนมแม่นั้น ยังไม่อาจเทียบได้กับคุณค่าทางโชนาการที่ลูกน้อยควรได้รับเป็นประจำทุกวัน ดังนั้น คุณแม่คนไหนที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงที่กำหนดการวางแผนคลอดใกล้เข้ามาทุกที ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้อ่านต่อไปนี้ ประกอบการพิจราณาได้ ว่าควรเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแบไหนดี?

ข้อแตกต่างของนมผงกับนมแม่

สิ่งที่คุณแม่ต้องรู้เป็นลำดับแรกเลยคือ คุณค่าสารอาหารจากนมแม่นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำมาใช้เลี้ยงลูกน้อยได้อย่างยาวนานถึง 7 ปี โดยไม่มีความเป็นแต่อย่างใด ที่ต้องให้นมชนิดอื่น ๆ ควบคู่กันไปในขณะเลี้ยงดูลูกน้อย ถึงแม้อายุเพิ่มมากขึ้นก็ตาม เพียงแค่เลี้ยงดูลูกน้อยด้วยนมแม่ พร้อมกับอาหารเสริมตามช่วงวัย ก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการเลี้ยงดูให้ลูกน้อยเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรง ควบคู่กับระบบภูมิคุ้มกันที่ดี

ดังนั้น ความเชื่อผิด ๆ ที่พบได้บ่อยจนทำให้ต้องเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมผงควบคู่ไปด้วย คือ คุณแม่เกิดความเชื่อว่า น้ำนมต้องเสื่อมสภาพลงไปตามกาลเวลา จนไม่มีประโยชน์หลงเหลือให้กับลูกน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเริ่มเข้าสู่อายุ 1 ปี น้ำนมแม่

สิ่งเหล่านี้ คือความเชื่อที่ผิด เพราะน้ำนมแม่สามารถใช้เลี้ยงดูลูกน้อยได้ตั่งแต่แรกคลอด โดยในช่วง 6 แรก ลูกน้อยควรรับทานนมแม่ล้วนเพียงอย่างเดียว ในส่วนของอาหารอ่อนที่เหมาะสมตามช่วงวัย ควรใหลูกน้อยกิน หลังจากผ่านไปแล้ว 6 เดือน และให้น้ำนมแม่ควบคู่กันไป จนกระทั่งลูกน้อยมีอายุได้ 7 ปี

DHA ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากนมผง ไร้ประโยชน์สำหรับลูกน้อย!

สำหรับนมผงนั้น จัดเป็นนมที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นผง ด้วยฝีมือของโรงงานขนาดใหญ่ หรือกล่าวคือ เป็นนมแปรรูปที่ถูกผลิตขึ้นจากเครื่องจักรกลที่งหลาย ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน โดยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น หากเลี้ยงลูกแบบนี้ เมื่อโดมาเด็กอาจมีถูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงได้

นอกจากนี้แล้ว ส่วนประกอบของ DHA ที่พบได้ในนมผง ที่บรรดาโฆษณาได้แอบอ้างกันอย่างหนัก ในเรื่องพัฒนาการด้านสมอง ซึ่งไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด ข้อมูลผิด ๆ นี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดใดทั้งสิ้นตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากในสมองเด็กแรกเกิดถูกพัฒนาขึ้นตามธรรมชาติอยุ่ 30% เท่านั้น การพัฒนาสมองต่อไปให้ถึง 70% ต้องได้รับ DHA จากนมแม่เท่านั้น.