อัมพาตครึ่งซีก สามารถทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง

อัมพาตครึ่งซีก สามารถทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง

อัมพาตครึ่งซีก สามารถทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง

            การทำกายภาพบำบัด สามารถช่วยเหลือผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกได้ ซึ่งในบ้างกรณีนั้น ก็สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อฝึกฝนให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบำบัดอาการผู้ป่วยให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

การทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเอง ของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้การใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติได้ไว เช่น การใส่เสื้อผ้า แปรงฟัน อาบน้ำ กินข้าว เป็นต้น รวมถึงการลุกเดินและออกไปตามสภานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข

ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง

ก่อนทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกต้องเริ่มจากวิธีง่าย ๆ ก่อน เช่น การฝึกสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ป่วยยังพอมีแรงขยับตัวเหลือบ้าง วิธีการคือ เลือกใช้เสื้อที่มีลักษณะผ่าหน้า มีกระดุมเม็ดใหญ่กว่าปกติ และควรมีแขนเสื้อที่ใหญ่ เพราะจำทำให้ผู้ป่วยสวมใส่ได้ง่าย

การทำกายภาพบำบัดด้วยการสวมใส่เสื้อผ้านั้น เป็นวิธีแรกเริ่ม ที่สามารถทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจนกระทั่งกลับมาใช้ชีวิตประจำได้รวดเร็ว เมื่อผู้ป่วยกลับมาช่วยเหลือตนเองได้ระดับหนึ่ง ก็ควรให้ผู้ป่วยกินข้าว แปรงฟัน อาบน้ำ และฝึกฝนให้เดินด้วยตนเองตามลำดับ

การทำกายภาพบำบัดผู้ป่วย ที่ยังไม่มีความพร้อมเดินและยืนด้วยตนเอง

หากยังไม่มีความพร้อมเดินและยืน ก็สามารถทำกายภาพบำบัดในขณะนั่งอยู่ได้ อันดับแรกคือป้องกันไม่ให้ข้อต่อผู้ป่วยยึดติด โดยการฝึกยืดกล้ามเนื้อตามข้อต่อต่าง ๆ เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง หากปล่อยให้ข้อต่อติดขัด ก็จะกลายเป็นนปัญหาใหญ่ตามมาในวันข้างหน้า

การทำกายภาพบำบัดข้อต่อต่าง ๆ ป้องกันการติดขัด มีดังนี้

1.ข้อบริเวณหัวไหล่: มีขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดคือ ใช้มือข้างที่ขยับได้ปกติ จับข้างที่อ่อนแรงไว้ เสร็จแล้วค่อย ๆ ยกแขนขึ้นจนสุด หรือเท่าที่คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บ จากนั้นยกค้างไว้นับ 1-10 แล้วเอาลงให้ช้าที่สุด

2.ข้อศอก: ให้ใช้มือข้างที่ขยับได้ปกติจับมือข้างที่อ่อนแรงไว้ จากนั้นงอขึ้นค้างไว้นับ 1-10 เสร็จแล้วให้เหยียดแขนตรงไปข้างหน้าค้างไว้นับ 1-10 ควรทำสลับบนไป จนกระทั่งครบ 10 ครั้ง

3.ข้อมือ: ให้เอามือมาประกบกัน แล้วดันข้างที่อ่อนแรงออกไปให้ข้อมือหัก เหยียดจนกระทั่งข้อมือรู้สึกตึง  จากนั้นจับนิ้วมากำไว้ให้แน่น แล้วค่อยทำการดัดนิ้วผู้ป่วยต่อ