หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาไม่ถูกวิธี มิสิทธิ์พิการ

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาไม่ถูกวิธี มิสิทธิ์พิการ

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาไม่ถูกวิธี มิสิทธิ์พิการ

            นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เผยถึงสัญญาณเตือนโรคหมอนรองกระดูกสันหลัง ทับเส้นประสาท ด้วยการสังเกตุจากอาการปวดหลัง ที่ยาวนานติดต่อกันกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป หากมีอาการดังต่อไปนี้ ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการวินิจฉัย พร้อมกับเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง

เนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาไม่ถูกวิธี อาจถึงขั้นพิการได้ เพราะโรคที่เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังไปทับเส้นประสาทจำนวนมาก ซึ่งเส้นประสาทเหล่านี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ดังนั้น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาแต่ละครั้ง จึงต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน มีต้นเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลัง โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง เช่น อายุที่มากขึ้น การยกของหนัก ไปจนถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ สามารถเร่งให้กระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้น

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาให้ถูกต้อง ทำให้พิการได้อย่างไร?

เมื่อเกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังแล้ว โครงสร้างกระดูกก็จะทรุดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ระบบป้องกันภัยในร่างกายต้องตอบสนอง ด้วยการสร้างกระดูกงอก หรือหินปูนขึ้นมา เพื่อต่อต้านการทรุดตัวเหล่านี้  ซึ่งตามปกติกระดูกที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่ จะยังไม่ก่อให้เกิดอาการปวด แต่ผู้ป่วยบางราย อาจเกิดภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทร่วมด้วย จนส่งผลให้เกิดอาการปวดร้าวลงไปตามเส้นประสาทส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลัง เป็น ๆ หาย ๆ ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ ขึ้นไป อาการปวดจะเริ่มต้นที่ขา ไล่ตั้งแต่บริเวณสะโพก ลุกลามไปบริเวณน่อง เท้า ซึ่งผุ้ป่วยจะเริ่มปวดมากขึ้น เวลาเดิน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องหยุดเป็นระยะ ๆ

สำหรับอาการปวดหลังร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน เส้นประสาทจะมีประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลง ส่งผลให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ จนอาจถึงขั้นพิการ เป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาให้ถูกวิธีด้วยการไปพบแพทย์

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาได้หลายวิธี เป็นที่ทราบกันดี แต่ต้องเดินไปพบแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น เพื่อวินิจฉัยก่อนทำการรักษา หากผู้ป่วยรักษาผิดวิธี หรือรักษาด้วยวิธีที่ไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ช่วยยืนยัน ก็อาจทำให้เกิดภาวะเจ็บปวดเรื้อรังได้

ดังนั้น ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รักษาแต่ครั้ง ต้องเดินทางไปพบแพทย์เฉพาะทางเสมอ สำหรับวิธีการรักษานั้น หากมีอาการไม่รุนแรงแพทย์จะใช้ยา แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก แพทย์จะรักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อตัดเอาส่วนที่กดทับเส้นประสาทออก ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด เพื่อช่วยลดอาการเกร็งและบิดตัวของกล้ามเนื้อหลัง ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวรวดเร็วขึ้น.