วิธีเก็บรักษานมแม่ในช่องแช่แข็ง ให้ได้คุณภาพสูงสุด

วิธีเก็บรักษานมแม่ในช่องแช่แข็ง ให้ได้คุณภาพสูงสุด

วิธีเก็บรักษานมแม่ในช่องแช่แข็ง ให้ได้คุณภาพสูงสุด

            หากต้องการให้ลูกทานน้ำนมในช่วงระยะเวลา 2-3 วัน วิธีเก็บรักษานมแม่ด้วยการแช่เย็น ถือว่ามีความเหมาะสมอย่างนิ่ง เพราะการเก็บรักษาน้ำนมแม่ด้วยวิธีแช่แข็งในอุณภูมิที่เย็นมากเกินไปนั้น สามารถทำลายสารที่ช่วยป้องกันการติดเชื่อที่อยู่ในน้ำนมของแม่ได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สารบางอย่างในน้ำนมแม่อาจถูกทำลายจากการกักเก็บด้วยวิธีแช่แข็งได้ แต่การให้ลูกน้อยกินนมแม่ที่เก็บด้วยการแช่แข็งนั้น ก็ยังคงมีมากกว่าการกินนำผสม เนื่องจากในน้ำนมแม่ยังคงมีสารอาหารหลายอย่างที่จำเป็นต่อตัวตัวเด็กนั่นเอง

วิธีเก็บรักษานมแม่ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติดังนี้

1.สำหรับวิธีเก็บรักษานมแม่ด้วยวิธีนี้ หรือวิธีอื่น ๆ ก็ตาม ต้องเลือกใช้ภาชนะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้น แนะนำให้ใช้เป็นขวดพลาสติก หรือถุงเก็บน้ำนมโดยเฉพาะ ส่วนภาชนะที่เป็นแก้วไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนมแม่ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการติดเชื้อให้กับลูก อาจติดอยู่กับแก้วที่นำใช้เป็นภาชนะได้

2.ต้องติดฉลากที่ขวด หรือถุงเก็บน้ำนมให้ครบถ้วนทุกชิ้น โดยฉลากที่ติดลงไปต้องมีการจดบันทึกวันที่ที่บรรจุน้ำนมลงไปให้ครบถ้วนด้วย และควรเริ่มใช้ด้วยการเรียงลำดับน้ำนมก่อนหลัง ซึ่งให้ดูจากฉลากที่ถูกติดอยู่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการใช้แบบ “เข้าก่อนออกก่อน” ” (First in, First out)

3.หลังจากคุณแม่ปั๊มน้ำนมมาบรรจุในภาชนะที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ปั๊มน้ำนมให้สะอาด ด้วยการใช้น้ำร้อนผสมกับน้ำสบู่ จากนั้นก็ล้างให้สะอาด เสร็จแล้วนำไปผ่านการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเป็นประจำทุกครั้ง

4.วิธีเก็บรักษานมแม่ด้วยวิธีนี้ ต้องใส่ใจความสะอาดเสมอ แม่ต้องล้างมือให้สะอาดเป็น ก่อนการปั๊มน้ำนมทุกครั้ง ที่สำคัญต้องพยายามดูแลให้อุปกรณ์ทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องสะอาดเอี่ยมอ่องอยู่เสมอ เพื่อช่วยกันการติดเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนเข้าไปเจริญเติบในน้ำนมได้

วิธีเก็บรักษานมแม่ด้วยวิธีนี้ ที่สำคัญเลยต้องรู้จักวิธีการอุ่นน้ำนมอย่างถูกต้อง

1.หากต้องการนำนมแม่ที่ถูกแช่เข็งมาใช้ ต้องละลายให้นมที่แช่แข็งนั้นจนเป็นน้ำทั้งหมดแล้ว ด้วยการนำมาแช่ในตู้เย็นปกติล่วงหน้า 1 คืน หรือ 12. ช.ม ถ้าลูกว่าลูกชอบดื่มนมเย็น ๆ ก็ให้แกว่งนมเป็นวงกลมเบา ๆ ให้ไขมันที่แยกชั้นละลายเข้าด้วยกัน แล้วป้อนได้เลยทันที ส่วนวิธีนำนมมาแช่น้ำอุ่นนั้น ห้ามใช้น้ำร้อนจัดหรือไมโครเวฟเด็ดขาด เพราะสามารถทำลายเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำนมแม่ได้

2.วิธีเก็บรักษานมแม่ด้วยวิธีนี้ ไม่ควรปล่อยให้นมที่ถูกแช่แข็งอยู่ละลายเองด้วยอุณภูมิห้อง ถ้าลืมและต้องการให้นมละลายเร็ว ควรแช่ในน้ำธรรมดาให้เป็นอุณหภูมิปกติ แล้วเปลี่ยนมาแช่ในน้ำอุ่นเท่านั้น

3.นมแม่ที่ละลายเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรนำกลับไปแช่แข็งใหม่

4.หากต้องการใช้น้ำนมภายใน 8 วันหลังจากปั๊ม ไม่ต้องนำไปแช่แข็ง ให้แช่ไว้ในตู้เย็นปกติแทน หรือถ้าต้องการแช่แข็ง ก็ให้แช่ภายใน 24-48 ช.ม. หลังจากปั๊มออกมาเท่านั้น ซึ่งยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.s-momclub.com/th/home