วิธีการเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน

วิธีการเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เชื่อได้เลยว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องสำรองไฟ เป็นมาตฐานของการรักษาความปลอดภัยที่แต่ละบริษัท สำนักงาน และอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องใช้ หรือแม้แต่กระทั้งภาคครัวเรือนที่ใช้ภายในบ้านเองก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่าง ทุกประเภท โดยส่วนใหญ่แล้วใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยกันทั้งสิ้น จึงไม่ใช้เรื่องแปลกที่จะเกิดปัญหาเรื่องไฟตก หรือไฟดับ อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ต่างๆ และอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องสำรองไฟ ก็เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ หรือสถานะการขับขัน อย่างเช่นการใช้เครื่อสำรองไฟสำหรับมือถือไอโฟน

ซึ่งประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น

  • เครื่องสำรองไฟที่ขณะที่ไฟฟ้าดับ หรือขาดหายไฟ โดยมีคุณสมบัติคือ
    – ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
    – มีความแม่นยำสูง
  • เครื่องสำรองไฟต่อเนื่อง เป็นประเภทที่มีมาตรฐานการใช้งานที่สูงกว่าประเภทแรก และมีราคาสูง เนื่องจากมีความทนทานต่อฉนวนและอุณหภูมิของเครื่องได้ดีกว่า
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังหลัก จุดเด่นคือเป็นชนิดที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่จำกัดชั่วโมง

แต่ถึงอย่างไรก็ดี การเลือกอุปกรณ์เสริมไฟฟ้าชนิดนี้ จำเป็นที่ต้องทำการสำรวจจำนวนหรือกำลังไฟฟ้าที่ใช้อย่าถี่ถ้วน

เพื่อให้การออกแบบหรือการติดตั้งไม่เป็นอุปสรรค์ในการใช้งาน หรือสถานการณ์จริง