รักษาเบาหวาน ด้วยวิธีอดอาหารฟื้นฟูตับอ่อน

รักษาเบาหวาน ด้วยวิธีอดอาหารฟื้นฟูตับอ่อน

รักษาเบาหวาน ด้วยวิธีอดอาหารฟื้นฟูตับอ่อน

            ผลการทดสอบด้วยวิธีการอดอาหารเพื่อฟื้นฟูตับอ่อน สำหรับรักษาเบาหวานในหนูทดลอง ของทีมนักวิจัยจากอเมริกัน แสดงให้เห็นว่าการจำกัดปริมาณอาหารให้หนูกินแต่เมนูที่มีโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ แต่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวในปริมาณมาก เป็นระยะเวลารวม 5 วัน สลับกับการบริโภคอาหารปกติต่อเนื่องรวม 25 วัน ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถกระตุ้นการสร้างเบตาเซลล์ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตอินซูขึ้นมาทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพได้

วิธีนี้อาจนำไปใช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

ผลการทดสอบด้วยวิธีการอดอาหารเพื่อฟื้นฟูตับอ่อน มาใช้รักษาเบาหวานของนักวิจัยอเมริกัน ถูกนำไปเผยแพร่ลงในวารสาร Cell โดยมีข้อความระบุว่า สูตรการอดอาหารดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่สามารถนำไปช่วยฟื้นฟูตับอ่อนเกิดที่ได้รับความเสียหายของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ช่วยรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ได้ สำหรับแนวทางการอดอาหารนั้น ควรทำสลับควบคู่ไปกับการรับประทานตามปกติ เพื่อให้ร่างกายปรับเปลี่ยนโปรแกรมการทำงานของเซลล์ตับอ่อนขึ้นมาใหม่ โดยไม่ต้องอาศัยวิธีการตัดต่อพันธุกรรม

วิธีอดอาหารเพื้อฟูตับอ่อน สำหรับรักษาเบาหวานสามารถทำได้ง่าย

ทั้งนี้ การอดอาหารเพื่อฟื้นฟูตับอ่อนรักษาเบาหวาน ไม่ใช่เป็นการอดอาหารอย่างจริงจัง แต่สามารถทำได้ง่ายกว่านี้ ด้วยการควบคุมปริมาณอาหารที่ให้พลังงานต่ำประมาณ 800-1000 แคลอรี่ต่อวัน โดยให้เลือกรับประทานอาหารจำพวกถั่วและซุปที่เน้นหนักไปทางมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด หรือเลือกทานอาหารวีแกน (Vegan) ก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่ทำจากสัตว์

สำหรับการรับประทานอาหาร ด้วยวิธีอดอาหารฟื้นฟูตับอ่อนเป็นระยะเวลา 5 วัน สลับกับการรับประทานอาหารตามปกติต่อเนื่องให้ครบระยะเวลา 1 เดือน จัดเป็นการเลียนแบบวงจรภาวะอดอยากและภาวะอุดมสมบูรณ์ จึงสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเข้าใจผิดว่าได้ผ่านการเผชิญหน้ากับสภาวะที่รุนแรงมาแล้ว พร้อมกับเริ่มฟื้นฟูตนเองใหม่อีกครั้ง

ดร.วัลเทอร์ ลองโก หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยของแคลิฟอร์เนียใต้ ระบุว่า วิธีการผลักดันให้ร่างกายเผชิญกับสภาพสุดโต่ง ก่อนทำให้กลับมาสู่ภาวะปกติในที่สุด ช่วยให้ตับอ่อนกระตุ้นการสร้างเบตาเซลล์ใหม่ที่ปกติขึ้นมาทดแทนส่วนที่เสื่อมสภาพ ส่งผลให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลิน จนกระทั่งร่างกายสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกครั้ง นอกเหนือจากหนูทดลองแล้ว ยังมีการทดสอบวิธีกับเนื้อเยื่อของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วย ซึ่งพบว่าได้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าทีมวิจัยให้คำแนะนำว่า คนที่สนใจรักษาเบาหวานด้วยวิธีอดอาหารสามารถนำไปใช้ได้ แต่ไม่ควรทำด้วยตนเองที่บ้าน เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์อย่างเคร่งคลัด นอกจากนี้ ควรติดตามผลการทดลองในร่างกายมนุษย์ให้เกิดความแน่ใจเสียก่อน.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.gdyna.com/