ยกกระชับหน้า ด้วยนวัตกรรมใหม่ลาสุด Ultra therma CPT

ยกกระชับหน้า ด้วยนวัตกรรมใหม่ลาสุด Ultra therma CPT

ทุกวันนี้นวัตกรรมทางวิทยาศาตร์หลากหลายแขนงได้พัฒนาการไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีขึ้นอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านความสวยความงาม ทำอย่างไรให้แลดูสวย อ่อนกว่าวัย ขาว อ่อนกว่าวัย แล้วถ้าหากเรามีอายุมากขึ้นสภาพผิดเสื่อมโทรมลงมีวิธีลัดใดบ้างที่ช่วยกระชับผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ultra therma CPT เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สำหรับใช้ยกกระชับหน้า โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงผ่าตัดทำศัลยกรรมให้่หน้าอีกต่อไป อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยแผลเป็นภายหลังการรักษาอีกด้วย ซึ่งขึ้นตอนการยกกระชับหน้าด้วยวิธีดังกล่าวจะเป็นตัวกนะตุ้นการสร้างคอลลาเจนจึงทำให้ยกกระชับผิวได้ในชั้นล้ึกเลยที่เดียว

ซึ่งขั้นตอนการยกกระชับหน้าด้วยวิธีการ Ultra therma CPT ที่ว่ามานี้ สามารถทำได้กับทุกสภาพผิว แต่ระดับการเปลี่ยนแปลงภายหลังการรักษาจะดีขึ้นน้อยถึงมากขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

  • แพทย์ผู้ให้การรักษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริง
  • การเตรียมตัวของผู้รักษา
  • ความน่าเชื่อถือของคลินิกเสริมความงามนั้นๆ

ทั้งนั้นขั้นตอนการดำเนินการรักษาของแต่ละบุคคลจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน นซึ่งแล้วแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะพิจารณา วินิจฉัย

ทั้งนี้ผู้ที่จะใช้นวัตกรรมยกกระชับผิกด้วยขั้นตอน Ultra therma CPT ต้องมีอายุตั้งแต่ 36 ปี ถึง 60 ปี เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธผลมากยิ่งขึ้น และต้อเป็นผู้ที่ทำงานในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดดมากเกินไป