ผู้ชายมีสุขภาพไม่ดีเท่าผู้หญิง เป็นความจริงหรือไม่

ผู้ชายมีสุขภาพไม่ดีเท่าผู้หญิง เป็นความจริงหรือไม่

ผู้ชายมีสุขภาพไม่ดีเท่าผู้หญิง เป็นความจริงหรือไม่

            ข้อมูลจากประชากรทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า อายุขัยของผู้คนทั้งผู้ชายและผู้หญิงกำลังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามค่าเฉลี่ยผู้หญิงจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้ชาย นั่นหมายความว่า ผู้หญิงจะต้องมีสุขภาพที่ดีกว่าผู้ชายอย่างแน่นอนใช่หรือไม่?

สำหรับค่าเฉลี่ยอายุของประชากรชาวไทยนั้น มีความสอดคล้องกับแนวโน้มของประชากรจากทั่วโลก ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ของมหาวิทยาลัยมหิดล           เผยว่า อายุโดยเฉลี่ยของประชากรชาวไทยผู้ชายอยู่ 72.2 ปี ส่วนผู้หญิงจะอยู่ที่ 78.9 ปี

สาเหตุที่ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายสั้นกว่าผู้หญิง

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าผู้หญิงนั้น เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งตามปกติแล้วผู้ชายมีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและมะเร็งมากกว่าผู้หญิง อีกทั้งยังชื่นชอบดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ หรือใช้ยาเสพติดมากกว่าผู้หญิง ที่สำคัญผู้ชายยังชื่นชอบการทำงานและกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายมากกว่าผู้หญิงอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้น ๆ

ผู้ชายไม่ค่อยให้ความใส่ใจต่อสุขภาพมากพอ

ศ.แครอล แจ็กเกอร์ ว่าที่นักวิทยาการระบาดในผู้สูงอายุ ของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในประเทศอังกฤษ เล่าว่า เมื่อต้องเผชิญกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ผู้ชายมีแนวโน้มไปหาหมอ เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องน้อยกว่าผู้หญิง นอกจากนี้ ผู้ชายยังปฏิบัติตามแนวทางการรักษาของแพทย์น้อยกว่าผู้หญิงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนก็อาจจะมีผลที่ทำให้ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกัน ซึ่งฮอร์โมนเพศหญิง หรือ “เอสโตรเจน” จะส่งผลทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้น แต่สำหรับฮอร์โมนเพศชาย หรือ “เทสโทสเตอโรน” จะส่งผลลัพธ์ตรงกันข้าม นอกจากนี้แล้ว ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติของผู้หญิงถูกกำหนดให้มีอายุขัยยืนยาวกว่าผู้ชาย เพื่อทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลาน

ถึงแม้ว่า ผู้หญิงจะมีแนวโน้มอายุยืนยาวกว่าผู้ชายก็ตาม แต่ทว่า ก็ไม่ได้หมายความผู้หญิงต้องมีสุขภาพที่ดีกว่าผู้ชายเสมอไป ทางด้าน ศ.แครอล แจ็กเกอร์ กล่าวว่า ผู้หญิงจะมีความพิการที่มากกว่าผู้ชาย แต่ถึงผู้หญิงจะพิการมากกว่า ก็ยังมีชีวิตยืนมากยาวกว่าผู้ชายที่พิการเช่นเดียวกัน โดยในช่วงหลายปีมานี้พบว่า ผู้หญิงหลายคนมีอัตราเสียชีวิตเร็วขึ้นไม่แตกต่างจากผู้ชาย