นัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ แพทย์เผยแม่นยำถึง 97%

นัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ แพทย์เผยแม่นยำถึง 97%

นัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ แพทย์เผยแม่นยำถึง 97%

            Robotic Spinal Surgery” คือ นัวตกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยหนดทิศทางและองศา ในการฝังสกรูเข้ากับกระดูกสันหลัง โดยมีความแม่นยำมากถึง 97% อัตราเกิดการบาดเจ็บน้อย มีความแม่นยำสูง และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูตัวได้อย่างรวดเร็ว

หากมีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ ควรรีบดำเนินการโดยเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น กระดูกสันหลังเสื่อม ซึ่งในสมัยนี้ คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเริ่มมีอายุลดน้อยลง โดยแฉพาะคนหนุ่มสาว ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ

คนส่วนใหญ่มักเกิดความกังวล เกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เนื่องจากการผ่าตัดกระดูกสันหลัง มีอัตราเกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต และอีกมากมาย นั่นเป็นเพราะว่าคนเรา นอกจากมีกระดูกสันหลังแล้ว ยังมีเส้นประสาทสำคัญ รวมหลอดเลือดแดงและดำใหญ่อีกมากมาย

เมื่อได้ทรายถึงความเสี่ยงของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ก็ไม่มีใครอยากเสี่ยง แต่ด้วยเทคนิคการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเกิดบาดเจ็บน้อย มีความแม่นยำสูง และฟื้นตัวเร็ว ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ มักฝังสกรูลงไปในกระดูก

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ อธิบายว่า การผ่าตัวกระดูกสันหลัง ด้วยวิธีการฝัง “สกรู” ลงไปในกระดูกนั้น จะหาจุดที่เหมาะสมในการฝังยาก อีกทั้งต้องใช้ความแม่นยำที่สูง และแพทย์ต้องมั่นใจจริง ๆ ว่าตำแหน่งและระยะที่ขันสกรูจะต้องไม่กระทบต่อหลอดเลือด หรือเส้นประสาทใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

แล้วการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ดีอย่างไร?

สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ หรือ Robotic Spinal Surgery เป็นการอาศัยหุ่นยนต์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการผ่าตัด ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางและองศาในการฝังสกรูกับกระดูกสันหลัง ได้ด้วยความแม่นยำ โดยแพทย์จะป้อนข้อมูลจาก CT Scan และภาพเอกซเรย์จริง ก่อนนำไปออกแบบการรักษา ว่าจะใส่สกรู ณ จุดใด

จากนั้น จะให้หุ่นยนต์ผู้ช่วยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ทำการคำนวณหาตำแหน่งปักสกรู ตามที่ศัลยแพทย์วางแผนไว้ พร้อมกับคำนวณความแรง และระดับความลึกในการขัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยอย่างสูงสุด ซึ่งแพทย์ต่างลงความเห็นว่า มีความแม่นยำถึง 97% เลยทีเดียว