นักวิจัยพบสาหร่ายพวงองุ่น มีสารสกัดใช้เป็นยาเบาหวานได้

นักวิจัยพบสาหร่ายพวงองุ่น มีสารสกัดใช้เป็นยาเบาหวานได้

นักวิจัยพบสาหร่ายพวงองุ่น มีสารสกัดใช้เป็นยาเบาหวานได้

            นักวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศึกษาพบว่า สารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น มีศักยภาพในการช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ เร่งวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อใช้เป็นยาเบาหวาน สำหรับผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรคอ้วนลงพุง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง ที่สำคัญยังนำมาใช้เป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยรองรับการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นที่ตกเกรดและล้นตลาด

ยาเบาหวานที่ได้จากสาหร่ายพวงองุ่น คือการเพิ่มมูลค่า ช่วยลดของเหลือทิ้งได้

นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การจัดจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่นสดของเกษตรกร หากเป็นสาหร่ายที่ผ่านการคัดเกรด มีคุณภาพและถูกตัดแต่งมาอย่างสวยงามจะสามารถนำไปขายให้กับภัตตาคาร หรือร้านอาหารได้ในราคาสูงถึง 400-500 บาทต่อกิโลกรัม แต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องใช้แรงงานจำนวนมากและยังต้องมีทักษะการคัดคุณภาพด้วย

ซึ่งสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น ที่นำมาใช้เป็นยาเบาหวานได้นั้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นไปอีก โดยเฉพาะสาหร่ายเกรดต่ำ ที่จะขายได้ในราคาเพียง 80-100 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น โดยสาเหร่ายแบบนี้มีปริมาณในตลาดมากถึง 70-80% ของผลผลิตทั้งหมด

นอกจากนี้ สารสกัดยาเบาหวานจากสาหร่ายพวงองุ่น ยังช่วยลดปัญหาของเหลือทิ้งได้ด้วย เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่นสดที่เก็บได้ในแต่ละรอบการผลิตจะมีอายุสั้นและต้องบริโภคให้หมดภายใน 3-7 วัน หากจำหน่ายไม่ทันมันก็จะกลายเป็นของเหลือทิ้ง ซึ่งจะกลายมาเป็นปัญหาของเกษตรกรในการกำจัด โดยสารสกัดที่ได้มาจากสาหร่ายชนิดนี้ มันสามารถสกัดออกมาได้ถึงแม้จะเลยกำหนดวันบริโภคมาสักระยะแล้ว

สารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น นอกจากใช้เป็นยาเบาหวานได้แล้ว ยังต้านมะเร็งได้อีกด้วย

นักศึกษาปริญญาเอก เผยว่า ผลงานวิจัยที่นำสาหร่ายพวงองุ่นตกเกรดจากโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพรชบุรี พบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ มีองค์ประกอบของสารสำคัญและยังมีฤทธิ์ชีวภาพอีกด้วย

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นนั้น ประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์และสารกลุ่มฟีโนลิก ที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสารกลุ่มโอลิโกแซคคาร์ไรด์ที่มีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม รวมถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดปริมาณสูง นอกจากนี้ก็ยังอุดมไปสารต้านอนุมูลอิสระ

ที่สำคัญเลยยังพบอีกว่า มีสารกลุ่มโพลีฟีนอล ที่ออกมีฤทธิ์ในการใช้เป็นยาเบาหวาน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมก็พบว่า มีรายงานการวิจัยของสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นอาจช่วยเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน และช่วยเพิ่มการดูดซึมกลูโคสเข้าเซลล์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้.