จีนเปิดค้าขายนอแรดกระดูกเสือ เพื่อรักษากระดูกสันหลังได้

จีนเปิดค้าขายนอแรดกระดูกเสือ เพื่อรักษากระดูกสันหลังได้

จีนเปิดค้าขายนอแรดกระดูกเสือ เพื่อรักษากระดูกสันหลังได้

            จีนตัดสินใจอนุญาติให้ค้าขายอวัยวะเสือและแรด เพื่อรักษากระดูกสันหลัง และโรคอื่น ๆ ได้ หลังจากเคยสั่งห้ามมานานกว่า 25 ปี ซึ่งได้สร้างความวิติกังวลแก่บรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลก ทางคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่า การค้าขายหรือใช้กระดูกเสือ นอแรด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จะอนุญาตให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษเท่านั้น รวมถึงเพื่อการนำไปวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การจำหน่ายเพื่อสืบทอดทางวัฒนธรรม วิจัยทางการแพทย์ หรือเพื่อการรักษา

อวัยวะเสือและแรด เพื่อการรักษากระดูกสันหลัง ต้องมาจากตัวที่ตายตามอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ การซื้อขายค้าขายอวัยวะเสือและแรด เพื่อรักษากระดูกสันหลัง และโรคอื่น ๆ หรือซื้อขายตามข้อกำหนดของทางการ จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะแพทย์ในโรงพยาบลที่สำนักงานแพทย์จีนรับรองเท้านั้น ที่จะได้รับอนุญาตให้นอแรดผง กระดูกเสือ สำหรับใช้ทางการแพทย์

ทั้งหมดนี้ ต้องมาจากแรดที่อยู่ในความดูแลของคน ส่วนกระดูกเสือ ต้องมาจากเสือที่ตายตามธรรมชาติท่านั้น ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาเชิงพันธุกรรมที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากเสือหรือแรด อาจต้องยื่นคำร้องก่อน และผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ด้วยเท่านั้น

ขณะที่ทางด้านหน่วยงานมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จะต้องอนุมัติผลิตภัณฑ์จากเสือและแรดที่ต้องการนำไปใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมชั่วคราว ส่วนของโบราณสะสมจากเสือและแรด จะอนุญาตให้เฉพาะกรณีมอบเป็นของขวัญหรือมรดกตกทอดเท่านั้น หากเป็นของได้มาผิดกฎหมาย จะถูกยึดและดำเนินคดีต่อไป

ตลาดมืดยังคงมีการค้าขาย อวัยวะเสือและแรด เพื่อการรักษากระดูกสันหลัง อย่างคึกคัก

ทางการจีนจะมีการควบคุมปริมาณการซื้อขายอย่างเข้มงวด อวัยวะเสือและแรด เพื่อรักษากระดูกสันหลัง รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ อย่างเข้มงวด ส่วนการค้าขายใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือไปจากนี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามของจีน เพราะทางการจีนห้ามให้มีการขายนอแรดและกระดูกเสือมาตั้งแต่ปี 2536 หลังจากได้เข้าเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาไซเตส ทว่าในตลาดมืดก็ยังคงมีความคึกคัก โดยมากเป็นสินค้ามาจากเวียดนาม

กองทุนเพื่อสัตว์ป่าของโลก ออกมาแถลงการณ์ว่า การเปลี่ยนท่ามีของจีนนั้น จะกลายเป็นฉนวนที่สร้างความวิตกังวลให้กับนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และจะมีผลกระทบไปทั่วโลก เพราะการรื้อฟื้นตลาดถูกกฎหมายให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าทั้งสองชนิด ได้ส่งผลให้ความพยายามปกป้องคุ้มครองเสือและแรดในธรรมชาติกำลังถอยหลังลงคลองเข้าไปทุกที ทั้งยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกลับมาเพิ่มขึ้นใหม่ หลังจากที่เคยลดลงไปนานแล้ว นับตั้งแต่จีนได้สั่งห้าม

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จีนได้ออกกฎเข้มงวดในการค้าอวัยวะเสือและแรด เพื่อรักษากระดูกสันหลัง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ แต่การค้าขายสินค้าเหล่านี้ ก็จะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดี ท่ามกลางความสับสนของผู้บริโภคและผู้บังคับใช้กฎหมายเอง ที่มองว่าแบบไหนถูก หรือผิดกฎหมาย ซึ่งทางกองทุนเพื่อสัตว์ป่าของโลกยังได้เรียกร้องให้จีนใช้คำสั่งห้ามค้ากระดูกเสือและนอแรดต่อไป พร้อมกับเรียกร้องให้ขยายความคลอบคลุมการค้าอวัยวะและผลิตภัณฑ์จากเสือทุกชนิด.