คนรุ่นใหม่ป่วยและต้องรักษาเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น

คนรุ่นใหม่ป่วยและต้องรักษาเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น

คนรุ่นใหม่ป่วยและต้องรักษาเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น

ทุกปีประชากรทั่วโลกต้องเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านคน ส่วนอีกจำนวนกว่า 415 ล้านคน ต้องเผชิญกับอันตรายของโรคเบาหวานและเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งในไทยมีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 แสนคน เสียชีวิตปีละ 8,000 คน โดยเป็นผลมาจากปัจจัยหลัก จากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหารและออกกำลังกาย

สถิติผู้ป่วยรักษาเบาหวาน จากองค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดว่าภายในปี 2583 จำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาเบาหวานอาจเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน ขณะที่ผลสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งล่าสุด ที่จำขึ้นเมื่อปี 2557 พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2552 มี 3.3 ล้านคน เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นต่อปีเป็นจำนวน 2 แสนคน ในจำนวนนี้มียอดผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละกว่า 8,000 คน นอกจากนี้ ผลสำรวจยังว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสป่วยเป็นเบาหวานสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่สำคัญคือ มีคนไทยจำนวนถึง 2 ล้านคนที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ทราบและยังเข้าไม่ถึงการรักษาเบาหวาน ทั้งนี้ยังมีคนไทยอีก 7.7 ล้านคน ที่จัดในอยู่กลุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวาน โดยมักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ความอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน ที่พบเจอได้บ่อยในคนไทย

จำนวนหญิงไทยป่วยและต้องรักษาเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น

ผลสำรวจทั่วโลก ยังพบอีกว่า ผู้หญิงกว่า 199 ล้านคนทั่วโลกป่วยเป็นเบาหวานและต้องรักษาเบาหวานสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2583 อาจเพิ่มสูงขึ้นเป็น 313 ล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น 313 ล้านคนในปี 2583 อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก คิดเป็น 2.1 ล้านคนต่อปี โดยหญิงไทยมีภาวะอ้วนมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียรองจากมาเลเซีย

นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยงป่วยเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชาย เป็นเพราะปัจจัยด้านสรีระร่างกาย,พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ความเสี่ยงเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือบางกรณีอาจเป็นต่อเนื่องหลังจากคลอดเสร็จได้

ในผู้ป่วยเบาที่เข้ารับการรักษาเบาหวานบางราย มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีก ในระยะเวลา 5-10 ปี โดยในช่วง 24 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของรกไม่เต็มที่ มีการผลิตฮอร์โมนสูง จึงอาจพบเป็นภาวะดื้ออินซูลินได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคเบาหวานยังเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ได้แก่  ได้แก่ กรรมพันธุ์ น้ำหนักเกิน หรือเคยมีประวัติการตั้งครรภ์แบบผิดปกติ แท้งโดยไม่ทรายสาเหตุ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควรตรวจสอบความเสี่ยงในขณะตั้งครรภ์อย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำที่ถูกต้องของแพทย์.