ข้อเข่าเสื่อมไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เพียงรักษาด้วยการ ฉีด PRGF-2

ข้อเข่าเสื่อมไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เพียงรักษาด้วยการ ฉีด PRGF

ข้อเข่าเสื่อมไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เพียงรักษาด้วยการ ฉีด PRGF-2

            วิธีรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัด ที่พบได้บ่อยคือ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ที่มีส่วนประกอบของโลหะ, ไทเทเนียม, พลาสติก ซึ่งในทุกวันนี้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อกระดูกเข่าเสื่อมสภาพ ด้วยเทคโนโลยีฉีดเกล็ดเลือด ที่มีความเข้มข้นพิเศษ PRGF-2 ( Platelet Growth Factor – 2 ที่นำมาจากเลือดของตัวผู้ป่วยอง นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ในการดูแลรักษา

“เกล็ดเลือด” นำมาใช้รักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้อย่างไร?

เกล็ดเลือด (Platelet) คือเซลล์ขนาดเล็ก ที่กระจัดกระจายอยู่ในกระแสเลือดประมาณ 1-2 แสนต่อมล. สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในอุณหภูมิปกติเป็นระยะเวลานาน  2 – 4 ชั่วโมง ซึ่งในเกล็ดเลือดมีสารประกอบ ที่มีคุณสมบัติช่วยในการรักษามาหลากหลายชนิด

โดยมีสารสำคัญที่สุด คือ สารที่ช่วยในการรักษาข้อเข่าเสื่อม มีชื่อเรียกว่า “Growth Factors” ทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย ให้แปรเปลี่ยนไปเป็นเซลล์รูปแบบเฉพาะ ที่เหมาะกับในอวัยวะของร่างกาย ซึ่งวิธีการรักษาแบบนี้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัยสูง

เกล็ดเลือดชนิดเข้มข้น ที่ใช้รักษาข้อเข่าเสื่อม แตกต่างกับเกล็ดเลือดเข้มข้นทั่วไป อย่างไร?

เกล็ดเลือดชนิดเข้มข้นพิเศษ มีจุดแจกต่างจากเกล็ดเลือดเข้มข้นทั่วไป (PRGF-1) อย่างมาก ซึ่งวิธีนี้มีความบริสุทธิ์ของเกล็ดเลือดสูง ประมาณ 2.5 แสนเซลล์ต่อมล. แต่เกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดพิเศษ (PRGF-2) คือการเตรียมเกล็ดเลือดแบบพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ประมาณ 1.5 – 2 ล้านเซลล์ต่อมล. หรือมากกว่า ประมาณ 5-10 เท่า

โดยเกล็ดเลือกชนิดนี้ ได้รับการควบคุมดูแลอย่างดี ให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ ทำให้ได้เกล็ดเลือดที่มีความบริสุทธิ์และเข้มข้น ซึ่งในทุกวันนี้ มีการควบคุมอุณหภูมิต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม หรือใกล้เคียงกับร่างกายของผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อให้ได้เกล็ดเลือดเข้มข้นพิเศษ ในปริมาณมากพอในการนำมาใช้รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาวิจัยที่จัดทำโดยประเทศไทย ในการเตรียมเกล็ดเลือดชนิดพิเศษ (PRGF2) รักษาข้อเข่าเสื่อม ร่วมกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดของผู้ป่วยเอง ที่ได้ลงในวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และวารสารนานาชาติถึง 2 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า สามารถลดอาการปวด พร้อมกับช่วยซ่อมแซมกระดูกอ่อนในส่วนที่เสื่อมสภาพ หรือยับยั้งการอักเสบในข้อเข่าได้เป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยสูง ประกอบกับมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับผู้ป่วยน้อยกว่า เนื่องจากเป็นการรักษาแบบธรรมชาติ ด้วยการใช้เซลล์ของตนเอง จึงไม่มีผลต่อการเกิดเนื้อเยื่อที่ผิดปกติในระยะยาว

ขั้นตอนรักษาข้อเข่าเสื่อม ด้วยการฉีดเกล็ดเลือด มีวิธีการอย่างไร?

-เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อหาข้อบ่งชี้ในการรักษาที่เหมาะสม

-เจาะเลือดจากตัวผู้ป่วยประมาณ 30-60 cc

-นำเลือดไปปั่นด้วยระบบปลอดเชื้อ ในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยการปั่นชนิดพิเศษ

-ฉีดเกล็ดเลือด PRGF-2 เข้าบริเวณข้อเข่าด้วยเทคนิคพิเศษ

-หลังการฉีดเกล็ดเลือดเสร็จสิ้น สามารถเดินได้ปกติ แต่หากมีอาการปวด ให้รับประทานยาประมาณ 1 – 2 วัน

-ปกติแล้ว แพทย์จะนัดฉีดเกล็ดเลือก 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 นั้น มีระยะห่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์

หากมีอาการที่อาจก่อให้กระดูกข้อเข่าเสื่อมสภาพ จงเข้ารับการวินิจฉัยโดยด่วน หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ https://www.bim100apco.com/