การออกกำลังกาย หนึ่งในวิธีต้านมะเร็งที่ดีที่สุด

การออกกำลังกาย หนึ่งในวิธีต้านมะเร็งที่ดีที่สุด

การออกกำลังกาย หนึ่งในวิธีต้านมะเร็งที่ดีที่สุด

            สำหรับการออกกำลังกายเป็นประจำทุก ๆ วันนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าส่งผลดีต่อมนุษย์เรามาก เพราะเป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพดี แล้วทราบหรือไม่?ว่าการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังเป็นการต้านมะเร็งที่ดีอีกด้วย เนื่องจากโรคมะเร็งนั้นเกลียดการออกกำลังกายเป็นประจำของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งทั้งหลายตั้งข้อสังเกตว่า บรรดาผู้ที่กินดีอยู่ดีทั้งหลายจะป่วยเป็นมะเร็งกันเยอะมาก เพราะส่วนมากจะกิน ๆ นอน ๆ โดยขาดการออกกำลังกาย ส่วนผู้ที่ใช้แรงงาน หรือทำงานอย่างหนักเป็นประจำดูเหมือนจะมีภูมิในการต้านมะเร็งอยู่มาก เพราะพบผู้ป่วยมะเร็งจากคนกลุ่มนี้ได้น้อยนั่นเอง

การทดลองกับหนู เกี่ยวกับการต้านมะเร็งโดยการออกกำลังกาย

การต้านมะเร็งโดยการออกกำลังกายนั้น เคยมีการทดลองกับหนูทีมีแนวโน้มเป็นมะเร็ง ผลปรากฏพบว่า เมื่อผ่านวิธีการงดอาหาร และเปลี่ยนให้มาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะพบว่าโอกาสการเกิดมะเร็งลดลงเหลือเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากหนูทดลองในกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการออกกำลังกายเลย ที่มีอัตราการเกิดมะเร็งถึงร้อยละ 88 เลยทีเดียว

การออกกำลังกายช่วยลดความเครียด ช่วยต้านมะเร็งอย่างมีนัยยะสำคัญ

นอกจากนี้แล้วทีมนักวิจัยหลายกลุ่มยังได้ทำการศึกษาถึงเรื่องการลดความเครียดช่วยต้านมะเร็ง จนได้ข้อเสนอแนะว่า สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการออกกำลังกาย และการลดลงของอัตราการเกิดโรคมะเร็ง อาจมีความสัมพันธ์กับร่างกายที่มีความเครียดลดน้อยลง โดยผลการศึกษาในหนูทดลองเป็นจำนวนมากได้ข้อสรุปว่า เมื่อหนูถูกกระตุ้นให้เกิดความเครียดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และไม่ได้รับการออกลำงกายเพื่อครายความเครียดเลย ทำให้ร่างกายของหนูนั้นอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากหนูที่เกิดความเครียด และได้รับการผ่อนครายความเครียดโดยการออกกำลังกาย จะพบได้ทันทีว่าอัตราความอ่อนแอของร่างกายนั้นลดลง เมื่อนำการทดลองนี้ไปใช้กับสัตว์ประเภทอื่น ๆ ก็ได้ผลสรุปเช่นเดียวกัน ว่าการออกกำลังกายจะไปช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้ช่วยต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยทำให้จิตใจปลอดโปร่ง เป็นวิธีการต้านมะเร็งที่ง่ายที่สุด

จากผลการทดสอบพบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำในผู้ป่วยที่โรคมะเร็งนั้น ทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น นั่นเป็นเพราะว่า เมื่อผู้ป่วยดูแลตนเองอย่างจริงจัง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้น ความเครียดจะหายไปด้วย ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ดีขึ้น รวมถึงยังช่วยต้านมะเร็งโดยการยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งเหล่านั้นแพร่กระจายไปสู่ร่างกายได้ง่าย ๆ อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนั่นเอง