กายภาพบำบัดในเด็ก สำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่

กายภาพบำบัดในเด็ก สำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่

กายภาพบำบัดในเด็ก สำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่

            การทำกายภาพบำบัดในเด็กนั้น จัดเป็นการบำบัดรักษา ฟื้นฟู ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัฒนาการด้านความเคลื่อนไหว ความผิดปกติและบกกพร่องในด้านท่าทางการเคลื่อนไหว ไปจนถึงโครงสร้างของมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อต่าง ๆ ระบบการหายใจและหัวใจ ซึ่งการทำกายภาพในเด็กนั้น สามารถทำได้ทั้งเด็กทารก หรือเด็กในวัยอื่น ๆ

กายภาพบำบัดทางเด็ก มีให้บริการแบบไหนบ้าง?

1.ตรวจประเมิน เพื่อค้นหาวิธีรักษาด้วยกายภาพบำบัดในเด็กแบบทั่วไปและเด็กแบบพิเศษ

2.การรักษาด้วยกายภาพบำบัดเทคนิคต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

-การกระตุ้นพัฒนาการ

-Neurodevelopmental Treatment (NDT)

-กระตุ้นด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว (Functional Electrical Stimulation)

-การออกกำลังกาย หรือกายภาพบำบัดในสระน้ำ (Pool Exercise)

-การรักษาภาวะกระดูกสันหลังคด งอ ด้วยเทคนิคที่เรีกยว่า Schroth

-รักษาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษวอยตา (Vojta)

3..การตรวจประเมินและแนะนำ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องช่วยต่าง ๆ เพื่อการทรงตัว การเคลื่อนไหว

4..การตรวจประเมิน พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับรองเท้าเสริมประเภทต่าง ๆ

5..การให้คำแนะนำ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงคำแนะนำด้านการปรับสภาพบ้าน เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวตัวเอง ในการทำกิจวัตรต่าง ๆ

เด็กควรเข้ารับการทำกายภาพบำบัดตอนไหน?

1.เด็กทารกที่เผชิญปัจจัยเสี่ยง เช่น เด็กทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยมาก เป็นต้น

2.เด็กซีพี หรือเด็กที่มีภาวะความล่าช้า เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ที่เกิดมากจากสาเหตุต่าง ๆ

3.เด็กที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากความบกพร่องของไขสันหลัง เช่น spina bifida

4.เด็กที่ประสบปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หลังเคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อน หรือภาวะโรคต่าง ๆ

5.เด็กที่เผชิญภาวะอ่อนแรงแรงของมวลกล้ามเนื้อ เช่น muscular dystrophy

6.เด็กที่เคยได้รับการผ่าตัดกล้ามเนื้อและกระดูก

7.เด็กทีเผชิญกับภาวะข้ออักเสบเรื้อรัง (juvenile rheumatoid arthritis)

8.เด็กที่ประสบกับความผิดปกติ ในเรื่องของการประสานกล้ามเนื้อ (developmental coordination disorder)

9.เด็กที่มีประสบปัญหากับการหายใจ หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจ

10.เด็กทั่วไปเผชิญกับภาวะกระดูกสันหลังคดและงอ หรือเด็กที่ประสบกับปัญหาโครงสร้างของร่างกาย เช่น คอเอียง หลังโก่ง เท้าผิดรูป เป็นต้น

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความอย่างเป็นทางการ https://www.themoveclubptclinic.com/