เสื้อฟอร์มพนักงาน

เสื้อฟอร์มพนักงาน

เสื้อฟอร์มพนักงาน เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทหลายบริษัทต่างมีชุดฟอร์มให้พนักงานใส่เพื่อจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานทุกคนจะใส่แบบฟอร์มที่เหมือนกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสีประจำคือสีม่วงจึงมีเสื้อฟอร์มพนักงานเป็นสีม่วง และมีโลโก้แสดงถึงธนาคาร ใครที่มองเห็นเสื้อฟอร์มนี้ก็จะรู้ทันที่ว่าเป็ Read more+