สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

ปัจจุบันสินเชื่อนั้นมีหลายประเภท การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้านการเงินของแต่ละบุคคล โดยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ และ สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับสินเชื่อธุรกิจ จะแยกออกเป็นประเภทย่อยอีกมากมาย เช่น สินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และสินเชื่ออื่นๆอีกมากมา Read more+