May 2019

รักษาเบาหวาน ด้วยวิธีอดอาหารฟื้นฟูตับอ่อน

รักษาเบาหวาน ด้วยวิธีอดอาหารฟื้นฟูตับอ่อน             ผลการทดสอบด้วยวิธีการอดอาหารเพื่อฟื้นฟูตับอ่อน สำหรับรักษาเบาหวานในหนูทดลอง ของทีมนักวิจัยจากอเมริกัน แสดงให้เห็นว่าการจำกัดปริมาณอาหารให้หนูกินแต่เมนูที่มีโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ แต่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวในปริมาณมาก เป็นระยะเวลารวม 5 วัน สลับกับการบริโภคอาหารปกติต่อเนื่องรวม 25 วัน ช่วยฟื Read more+