June 2018

สาเหตุที่ทำให้เกิดออาการแพ้และคันช่องคลอด

สาเหตุที่ทำให้เกิดออาการแพ้และคันช่องคลอด             จากข้อมูลจากหมอสูติ เมื่อได้ทำการตรวจคนไข้ผู้หญิงมาหาด้วยอาการคันในร่มผ้าทุกครั้ง โดยเฉพาะอาการคันช่องคลอด และเมื่อลองตรวจภายในดู ก็ค้นพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากเชื้อราเป็นหลัก ดังนั้นแล้วเมื่อเชื้อราลามไปที่อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ก็จะทำให้เกิดผื่นรูปผีเสื้อตามมา (Butterfly Rash) สำหรับผู้ที่มีอาก Read more+