แหวนเพชร|ลักษณะของ “เพชรเทียม”

แหวนเพชร|ลักษณะของ "เพชรเทียม"

 

แหวนเพชร

แหวนเพชร

ในวงการการค้าขายเพชรพลอยทั่งโลกเป็นการค้าที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวางมาก แต่หลายท่านก็ยังคงมีข้อสงสัยว่าระหว่างเพชรแท้และเพชรเทียบที่อยู่บนหัวแหวนเพชรของพวกท่านนั้น เป็นเพชรแท้ที่ได้จากธรรมชาติหรือเพรชเลียนแบบกันแน่ วิธีการดูและเลือกแหวนเพชรแท้และเพชรเทียมนั้น ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่า เพชรเทียม แยกออกเป็นสองประเภทคือ เพชรเลียนแบบ และเพชรสังเคราะห์ ซึ่งเพชรเลียนแบบ นั้นจะไม่มีคุณสมบัติใดที่เหมือนเพชรเลย เพียงแต่เป็นอัญมณีอื่นที่มีหน้าตาคล้ายเพชรเท่านั้น และในขณะที่ เพชรสังเคราะห์ นั้นมีคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนเพชรทุกประการ แต่เป็นเพชรที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องแลบ โดยใช้กระบวนการเลียนแบบธรรมชาติ ให้เกิดผลึกเพชร ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นเอง

เรียกได้ว่า เพชรสังเคราะห์ ที่สร้างขึ้นจากกระบวนการเลียนแบบธรรมชาตินั้น ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างจากเพชรแท้ได้ ซึ่งต่างจาก เพชรเลียนแบบ ที่สามารถแยกความแตกต่างได้ ดังนี้การเลือกแหวนเพชรไม่ว่าจะเป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียมประเภทใดก็ตาม การเลือกอัญมณีที่มีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเกิดความคุ้มค่าและสร้างความมีคุณค่าในตัวของคุณได้