เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บทความน่ารู้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บทความน่ารู้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ใช้งานกันในยุคสมัยนี้ พูดได้เต็มปากเลยว่าช่วยแบ่งเบาหน้าที่จนทำให้มนุษย์มีนิสัยรักความสบายมากขึ้น หรือขี้เกียจนั้นเอง แต่ในทางตรงกันข้าม อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องที่ศักยภาพมนุษย์อย่างเราๆ ไม่สามารถทำได้ เช่นระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการลงเวลาเข้าออกงาน ระบบตอบรับอัตโนมัติ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมกการผลิต ซึ่งสามารทำหน้าที่ได้ตลอดเวลา ไม่มีเว้นช่วงพัก หรือวันหยุด หากแต่เพียงผู้ใช้งานรู้จักการเอาใจ ใส่ดูแล และใช้งานอยู่ถูกวิธี เพียงเท่านี้อายุการใช้งานก็คุ้มเกินคุ้มกับราคาที่จ่ายไปแล้ว

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเองก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้ สาเหตุก็เป็นเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเดียวกัน เช่น

 •     ลง บันทึกเวลาการเข้า ออกงานของพนักงาน
 •     จำกัดพื้นที่ส่วนบุคคนโดยกำหนดสิทธิการเปิด ปิด ประตูจากลายนิ้วมือ
 •     รักษาความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สิน และชีวิตของผู้อยู่อาศัยในคอนโด หรือหอพัก

โดยระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ

 • การพิจารณาตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม เช่น
  •     ปริมาณจำนวนเครื่องที่ใช้
  •     ตำแหน่งติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ไม่เสี่ยงต่อการเสียหาย
 • กาพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ
  •     ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคน หรือองค์กรระดับไหนบาง
  •     ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
  •     ความเชี่ยวชาญของทีมช่างผู้ติดตั้ง
 • การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ใช้งาน ง่ายต่อการใช้งาน และปลอดภัยต่อการเข้าถึง หรือมีระบบป้องกันข้อมูลสูญหายหรือไม่
 • วัสดุที่นำมาใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ