สิ่งที่ควรรู้จด domain name

สิ่งที่ควรรู้จด domain name

domain name คือ ชื่อเว็บไซต์ที่คุณสามารถจดได้กับตัวแทนที่เปิดให้บริการ โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการควบคู่กับผู้ประกอบการที่ให้บริการ host ซึ่งการจดโดเมนเป็นวิธีที่ทำเว็บไซต์ของท่านปรากฎหรือมีตัวตนบนระบบออนไลน์ จึงจะสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการหรือศึกษาข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ดังนั้นจึงนับได้ว่าชื่อ โดเมนเนม ควรมีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่าย ทั้งนี้ควรเลือกการ โปรโมทเว็บไซต์ด้วยการทำ seo หรือการทำ google adword ควบคู่ไปด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วโอาสที่เว็บไซต์ของคุณจะเป็นที่รู้จักก็มีเพียงเฉพาะลูกค้าเก่าเท่านั้น ซึ่งก่อนจด domain name ควรพิจารณาดังนี้

  • เลือกตัวแทนผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ และรวดเร็ว
  • ชื่อที่ต้องการต้องมีความยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร
  • ควรใช้ e-mail ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา ใช้งานจริง เพราะหากโดเมนหมดอายุทางพนักงานจะทำการแจ้งเพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์ต่ออายุโดเมนภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ก่อนวันหมดอายุจริง
  • ตัวอักษรที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวเลข และ – โดยไม่สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ได้ ซึ่งหากเป็น domain name ไทย ไม่ควรเกี่ยวข้องกับชื่อของผู้อื่นอันเป็นสิ่งทำให้ผู้นั้นเดือดร้อน
  • ง่ายต่อการจดจำ ไม่ควรใช้คำทับศัพท์เพราะอาจทำให้ผู้ใช้ซับสน หรือสะกดผิด
  • ไม่ควรจดโดเมนที่มีชื่อคล้ายคลึงกับผู้ประกอบการอื่นหรือคู่แข่ง เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ใช้ซับสนเท่านั้น แต่อาจทำให้เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือได้