สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

ปัจจุบันสินเชื่อนั้นมีหลายประเภท การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้านการเงินของแต่ละบุคคล โดยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ และ สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับสินเชื่อธุรกิจ จะแยกออกเป็นประเภทย่อยอีกมากมาย เช่น สินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และสินเชื่ออื่นๆอีกมากมาย โดยในที่นี่จะขอกล่าวถึง สินเชื่อส่วนบุคคล

                  สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อที่บริการให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และสินเชื่อที่จะได้รับขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ โดยจะไม่เกินห้าเท่าของรายได้ ซึ่งสินเชื่อลักษณะนี้คือ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด และสินเชื่อบัตรกดเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรไปชำระค่าสินค้าและบริการ ในขณะที่บัตรกดเงินสดสามารถนำไปกดเงินสด ซึ่งความแตกต่างระหว่าง บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ต่างกันเพียง บัตรเครดิตสามารถกดเงินสดได้ แต่ดอกเบี้ยจะสูงกว่าบัตรกดเงินสด ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีจุดเด่นดังนี้

                   – อัตราดอกเบี้ยตํ่าระหว่าง 18% – 20% ต่อปี สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้คือ บัตรเครดิต จะมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับผิดนัดชำระหรือชำระขั้นตํ่า โดยผู้ถือบัตรสามารถผิดนัดชำระได้หรือชำระขั้นตํ่าได้ แต่จะต้องชำระดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินกำหนดไว้ไม่เกิน 20% ต่อไป ซึ่งจะช่วยสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต แต่ไม่มีวินัยในการชำระได้ยืดเวลาในการชำระ แต่หากมีการสะสมมากขึ้นทุกเดือนๆ ก็อาจจะนำไปสู่หนี้ก้อนโตที่เพิ่มมากขึ้นได้

                    – ไม่ต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกัน เนื่องจากสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีวงเงินในการอนุมัติที่ไม่สูงจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกันเหมือนกับการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เช่น สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

                     หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะได้เปรียบกว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิต ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าก็ตาม แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนเงิน ในการชำระเงินรายเดือนและระยะเวลาชำระคืนเงินได้ ทำให้สามารถทราบถึงวันที่สิ้นสุดการผ่อนชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน