ข้อปฏิบัติก่อน-หลังดูดไขมันอย่างถูกต้อง

ข้อปฏิบัติก่อน-หลังดูดไขมันอย่างถูกต้อง

ดูดไขมัน Bodytite ดูแลตัวเองอย่างไรหลังดูดไขมัน

การดูดไขมันเป็นมีข้อจำกัดก่อนทำการผ่าตัดเพื่อทำการดูด ซึ่งทีมแพทย์ต้องคำนึกถึงสุขภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญโดยต้องมีการพิจารณาวินิจฉัยอาการและตรวจสุขภาพผู้ป่วยก่อนทำการดูดไขมัน ว่าผู้ป่วยมีโรคที่เป็นข้อต้องห้ามหรือไม่ เช่น เบาหวาน ความดัน มีประวัติแพ้ยาหรือไม่ เป็นคนที่เลือดหยุดยากหรือไม่ ผู้ป่วยจะต้องไม่ทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น วิตามินบางชนิด หรืออาหารเสริมที่ทำให้เลือดแข็งตัว รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจอีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้แพทย์จะต้องให้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการดูดไขมันหยุดการใช้ยาเหล่านั้นก่อนประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนทำการผ่าตัดดูดไขมัน

สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการดูดไขมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แผลผ่าตัดจะมีอาการบวม ซึ่งผู้ป่วยจะต้องมีการพักฟื้นและหายเป็นปกติ 80% ประมาณ 1 เดือน อีก 2 เดือนก็ 90% แต่หลังจาก 3 เดือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลง และอาการจะนิ่งในระยะประมาณ 3-6 เดือนหลังการผ่าตัดดูดไขมัน